1. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 2. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 3. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 4. rikligen

  ri`kligen adv. ORDLED: rik-lig-en
  Svensk ordbok
 5. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.
 6. Mittens rike

  Mittens rike, vanlig västerländsk omskrivning för Kina.
 7. Svea rike

  Svea rike, term som använts för en förmodad forntida riks- eller statsbildning hos svearna med centrum i Uppland.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. rike

  rike, i germanska språk (isländska rigi, danska rige, tyska Reich) område som är en politiskt självständig enhet, dvs. stat.
 10. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.