1. riktlinje

  rik`tlinje subst. ~n ~r ORDLED: rikt--linj-en
  Svensk ordbok
 2. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 3. proposition

  proposition, förslag till beslut.
 4. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 5. värdegrund

  värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.
 6. pressetik

  pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, till exempel korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda människors integritet.

 7. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 8. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 9. Riksbanken

  Riksbanken är Sveriges centralbank.
 10. kommunfullmäktige

  kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, det enda organ som väljs direkt.