1. Rinna

  Rinna, f.d. församling i Boxholms kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 2. rinna

  rinn`a verb rann runnit runnen runna, pres. rinner ORDLED: rinn-er SUBST.: rinnande
  Svensk ordbok
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 5. Ryssland

  Ryssland är ett land i norra Europa och Asien.

 6. rinna upp

  rinna upp´ verb rann runnit runnen runna, pres. rinner ORDLED: rinn-er SUBST.: upprinnande, upprinning
  Svensk ordbok
 7. exogena processer

  exogena processer, samlingsterm för jordytans yttre terrängformande processer, dvs. vittring, massrörelser, erosion, transport och deposition.
 8. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.
 9. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.
 10. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.