1. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 2. moralisk risk

  moralisk risk, försäkringsterm: den del av den subjektiva risken som betingas av etiska aspekter av försäkringstagarens handlande.
 3. risksamhälle

  risksamhälle, begrepp främst förknippat med Ulrich Becks bok Risikogesellschaft: Auf dem Wegen in eine andere Moderne (1986).
 4. riskfaktor

  riskfaktor, epidemiologisk term för en egenskap eller en exponering som innebär en ökad risk att insjukna i en viss sjukdom.
 5. riskkapitalbolag

  riskkapitalbolag, engelska venture capital company, venture capital-bolag, bolag vars affärsidé är att satsa kapital i andra företag, vanligen mindre och medelstora, samt att delta i utvecklingen av dessa.
 6. riskkapital

  riskkapital, riskvilligt kapital, engelska venture capital, ven cap, kapital investerat i projekt som innebär ett risktagande.
 7. riskforskning

  riskforskning, vetenskapligt studium av olika slags risker (se risk).
 8. riskor

  riskor, Lactarius, släkte basidsvampar i ordningen Russulales med ca 80 arter i Sverige.
 9. riskanalys

  riskanalys, se risk.
 10. risksociologi

  risksociologi, forskningsinriktning som betonar att människors riskbedömningar alltid måste förstås utifrån deras olika sociala position och kulturella tillhörighet.