1. rit

  rit, dels en sedvänja eller ett bruk med religiös eller magisk innebörd, som kan ingå i en kulthandling, dels en fastställd ordning för en ceremoni eller liknande förrättning (i vilka fall man ibland föredrar benämningen ritual).
 2. ritual

  ritual, standardiserat, institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd.
 3. rit

  rit, i kyrkligt språkbruk ibland benämning på den liturgi eller den kyrkorätt som hör till en del av en kyrka (särskilt den romersk-katolska och den ortodoxa).
 4. Rita Hayworth

  Hayworth, Rita, egentligen Margarita Carmen Cansino, 1918–87, amerikansk skådespelerska.

 5. Rit-Ola

  Rit-Ola, signatur för tidningstecknaren och sportjournalisten Jan-Erik Garland.
 6. Rita Mahato

  Mahato, Rita, född 1975, nepalesisk kvinnorättsaktivist. 

 7. ritning

  ritning, avbildning i projektioner, sektioner och så vidare av ett objekt.

 8. ritualism

  ritualism, inom sociologin en viss typ av anpassning till en social situation.
 9. rit

  rit subst. ~en ~er ORDLED: rit-en
  Svensk ordbok
 10. ritardando

  ritardando, förkortat rit. eller ritard., musikalisk tempobeteckning: efter hand långsammare, detsamma som rallentando.