1. Rita Mahato

  Mahato, Rita, född 1975, nepalesisk kvinnorättsaktivist. 

 2. Rita

  Rita, kvinnonamn, ursprungligen kortform av italienska Margherita (av samma ursprung som Margareta), men senare också av andra namn, såsom Carita.
 3. rita

  rita , ṛta (sanskrit, i sin ursprungliga betydelse troligen ’det som är fästat’ eller ’hopfogat’), i de vediska texterna den sanna och rätta ordningen och det gudomliga rättesnöret för världen.
 4. Rita Hayworth

  Hayworth, Rita, egentligen Margarita Carmen Cansino, 1918–87, amerikansk skådespelerska.

 5. Rita Liljeström

  Liljeström, Marita ( Rita), född Laxén 1928, finländsk-svensk sociolog.
 6. rita

  ri`ta verb ~de ~t ORDLED: rit-ar SUBST.: ritande, ritning
  Svensk ordbok
 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 9. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 10. ritardando

  ritardando, förkortat rit. eller ritard., musikalisk tempobeteckning: efter hand långsammare, detsamma som rallentando.