1. runda fönstret

  runda fönstret, fenestra rotunda , fenestra cochleae, öppning mellan trumhålan och innerörats nedre benkanal ( scala tympani) i snäckan ( cochlea).
 2. rundade vokaler

  rundade vokaler, vokaler som uttalas med framskjutna eller rundade läppar, vilket ger en karakteristisk, liten läppöppning som påverkar vokalfärgen.
 3. runda

  1run`da subst. ~n rundor ORDLED: rund-an
  Svensk ordbok
 4. runda

  2run`da verb ~de ~t ORDLED: rund-ar SUBST.: rundande, rundning
  Svensk ordbok
 5. skogshare

  skogshare är en art i djurfamiljen harar och kaniner.

 6. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.

 7. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 8. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.

 9. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 10. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).