1. ruska

  1rus`ka subst. ~n ruskor ORDLED: rusk-an
  Svensk ordbok
 2. ruska

  2rus`ka verb ~de ~t ORDLED: rusk-ar SUBST.: ruskande (till 1 och 2), ruskning (till 1 och 2); rusk (till 3)
  Svensk ordbok
 3. Ernst Ruska

  Ruska, Ernst, 1906–88, tysk ingenjör och uppfinnare, verksam i Berlin inom industri, tekniska högskolor och universitet samt vid Fritz Haber-institutet.
 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 6. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 7. gest

  gest, kroppsrörelse, oftast hand- eller armrörelse, med visst syfte eller viss innebörd.

 8. virologi

  virologi, läran om virussmittämnen, deras förmåga att verka som små själviska gener och att orsaka sjukdom.

 9. modeord

  modeord, ord som vid något tillfälle är speciellt populära och vanliga.
 10. sveptunnelmikroskop

  sveptunnelmikroskop, mikroskop som avbildar ytor hos ledare och halvledare med så hög upplösning att enskilda atomer tydligt framträder.