1. samverkansförhandling

  samverkansförhandling, medbestämmandeförhandling enligt medbestämmandelagen.
 2. samverka

  sam`verka verb ~de ~t ORDLED: sam--verk-ar SUBST.: samverkande; samverkan
  Svensk ordbok
 3. litosfären

  litosfären, geosfären, jordens yttre del, omfattande skorpan och övre manteln till cirka 100 km djup.
 4. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 5. samverkansföretag

  samverkansföretag, mindre företag, t.ex. på landsbygden och i jordbruket, som samverkar.
 6. Förhandlings- och samverkansrådet PTK

  Förhandlings- och samverkansrådet PTK, organisation på arbetsmarknaden, se PTK.
 7. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 8. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 9. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 10. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.