1. Kristet Samfund

  Kristet Samfund, religiöst samfund, se Kristensamfundet.
 2. Vännernas samfund

  Vännernas samfund, engelska The Society of Friends, protestantiskt samfund, se kväkare.
 3. Samfundet De Nios stora pris

  Samfundet De Nios stora pris, litterärt pris som under detta namn utdelats till svenska skönlitterära författare sedan 1921.
 4. Samfundet Sverige–Israel

  Samfundet Sverige–Israel, politiskt och religiöst obunden vänskapsorganisation med syfte att stärka och utveckla vänskapen mellan länderna i fråga.

 5. samfund

  sam`fund subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sam--fund-et
  Svensk ordbok
 6. Teosofiska Samfundet

  Teosofiska Samfundet, samfund grundat 1875 i New York av Helena Blavatsky och H.S. Olcott.
 7. Samfundet S:t Erik

  Samfundet S:t Erik bildades 1901 för att sprida kännedom om Stockholms historia och väcka intresse för bevarande av dess kultur- och naturminnesmärken.
 8. Samfundet Manhem

  Samfundet Manhem, förening 1934–44 som främst genom bildnings- och föreläsningsverksamhet syftade till att ”befrämja äkta svensk och nordisk odling”.
 9. Samfundet De Nio

  Samfundet De Nio, litterär institution som instiftades 1913 genom en donation av Lotten von Kræmer.

 10. Samfundet Pro Fide et Christianismo

  Samfundet Pro Fide et Christianismo, se Pro Fide et Christianismo.