1. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.

 2. Samlaren

  Samlaren, litteraturhistorisk tidskrift, i regel publicerad som årsbok.
 3. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 4. samlad skoldag

  samlad skoldag innebär att verksamhet anordnas även under de delar av skoldagen som inte upptas av lektioner eller annan verksamhet som ska förekomma enligt läroplan eller av raster och måltider.
 5. samlag med syskon

  samlag med syskon, sexualbrott som innebär att en person har samlag med sitt helsyskon.
 6. samla

  sam`la verb ~de ~t ORDLED: saml-ar SUBST.: samlande, samling
  Svensk ordbok
 7. samlag med avkomling

  samlag med avkomling, sexualbrott som begås av den som har samlag med sitt eget barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led.

 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. bollhuseden

  bollhuseden var ett löfte som tredje ståndet i Frankrike gav 20 juni 1789.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.