1. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.

 2. koherensteorin för sanning

  koherensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om den tillhör det system av satser som ger den mest omfattande, sammanhängande redogörelsen för verkligheten.
 3. korrespondensteorin för sanning

  korrespondensteorin för sanning, filosofisk uppfattning enligt vilken en sats är sann om och endast om den stämmer överens med verkligheten.
 4. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 5. sanningsvärde

  sanningsvärde, gemensam benämning på sanning och falskhet, vilka i klassisk satslogik förutsätts vara de två möjliga värden som en sats kan anta; i flervärdig logik införs flera värden som en sats kan anta.
 6. sanningsförsäkran

  sanningsförsäkran, den särskilda försäkran om att tala sanning som en part i ett tvistemål kan avlägga inför ett förhör som sker i bevissyfte.
 7. Sanningens evangelium

  Sanningens evangelium, latin Evangelium veritatis, gnostisk skrift från andra århundradet, återfunnen 1945 bland de koptiska Nag Hammadiskrifterna.
 8. sanning

  sann`ing subst. ~en ~ar ORDLED: sann-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 10. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.