1. scen

  scen, den spelyta som tillsammans med åskådarplatserna (salongen) utgör teaterbyggnadens fysiska kärna.
 2. scenario

  scenario, en numera ovanlig benämning på ett manuskript med noggrann teknisk beskrivning av en film scen för scen, anvisningar om hur bild och ljud skall utformas och detaljuppgifter om miljöer, rekvisita, kostymer etc.
 3. scen

  scen, avgränsad enhet inom ett drama.
 4. scenario

  scenario, inom framtidsforskningen en systematisk beskrivning av en möjlig framtida situation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd fram till den beskrivna situationen.
 5. scenskola

  scenskola, utbildning för scenartister, se teaterskola.
 6. scenae frons

  scenae frons, den mot publiken riktade fasaden av scenhuset i en romersk stenteater.
 7. scen

  scen [se´n] subst. ~en ~er ORDLED: scen-en
  Svensk ordbok
 8. Scen & Film

  Scen & Film, Fackförbundet Scen & Film, fackförbund inom TCO som organiserar skådespelare och andra personalgrupper inom teater, medier och film, grundat 1894 som Teaterförbundet, nuvarande namn sedan 2021.

 9. Scenen

  Scenen, tidskrift för scenisk konst utgiven 1914–41.
 10. scenmusik

  scenmusik, musik som utförs på scenen i en opera, i motsats till den som spelas i orkesterdiket.