1. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.

 2. uppståndelse

  uppståndelse, de dödas uppståndelse, uppväckelse till fullkomligt och evigt liv efter döden eller på ”den yttersta dagen”.
 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 5. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 6. tillmakning

  tillmakning, eldsättning, äldre metod att bryta hårt berg med hjälp av eld.
 7. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 8. Uppåkra

  Uppåkra, församling i Lunds stift, Staffanstorps kommun, Skåne (Skåne län); 6 899 invånare (2016).

 9. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.