1. sexuell selektion

  sexuell selektion, könsurval, olika individers olika fortplantningsframgång beroende på deras tillgång till könspartner.
 2. sexuell fortplantning

  sexuell fortplantning, detsamma som könlig fortplantning; se fortplantning.
 3. sexuella trakasserier

  sexuella trakasserier, handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons värdighet.
 4. sexuellt övergrepp

  sexuellt övergrepp, sexualbrott som straffbelägger sådana sexuella handlingar som inte omfattas av brottet våldtäkt.

 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 6. sexuellt ofredande

  sexuellt ofredande, sexualbrott som består i att någon sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd.
 7. sexuell

  sexuell, som avser sexualitet.
 8. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.

 9. köp av sexuell tjänst

  köp av sexuell tjänst, sexköp, sexualbrott enligt 6 kap 11 § brottsbalken som innebär att någon mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse.

 10. sexuella övergrepp mot barn

  sexuella övergrepp mot barn, alla sexuella handlingar som riktas mot barn, det vill säga enligt lagen personer som inte fyllt 15 år, i vissa fall 18 år.