1. sippra

  sipp`ra verb ~de ~t ORDLED: sippr-ar SUBST.: sipprande
  Svensk ordbok
 2. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 3. galápagosfinkar

  galápagosfinkar, darwinfinkar, Geospizinae, underfamilj i fågelfamiljen fältsparvar med 14 arter, varav 13 på Galápagosöarna och en art på Cocosön utanför Costa Rica.
 4. knallgas

  knallgas är en mycket farlig gasblandning som antänds lätt och som exploderar kraftigt.
 5. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 6. myrra

  myrra, gummisekret från vissa arter av släktet Commiphora i familjen myrraväxter.

 7. kloakdjur

  kloakdjur, Monotremata , ordning däggdjur som omfattar de två nutida familjerna näbbdjur och myrpiggsvin.
 8. avrinning

  avrinning innebär att vatten från regn eller smält snö rinner bort från ett område.
 9. marockansk mat

  marockansk mat, smakrik men sällan riktigt stark, präglas av en mångfald influenser samt av de naturliga förutsättningarna i landet.

 10. inströmningsområde

  inströmningsområde, område i terrängen där det sker en påfyllnad av grundvattnet.