1. sjörövare

  sjörövare, se sjöröveri.
 2. sjörövare

  sjö`rövare subst. ~n äv. sjörövarn, plur. ~, best. plur. sjörövarna ORDLED: sjö--röv-ar-en
  Svensk ordbok
 3. vikingar

  vikingar, nordiska sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden, se viking och vikingatiden.
 4. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 5. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 6. Walter Scott

  Scott, Sir Walter, född 15 augusti 1771, död 21 september 1832, brittisk (skotsk) författare.
 7. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 8. sjöröveri

  sjöröveri, överfall till sjöss, utfört av sjörövare (pirater) i syfte att bemäktiga sig fartyg, last eller personer.
 9. Peter Pan

  Peter Pan är en pojke som inte vill bli stor och som aldrig blir det.
 10. pirater

  pirater, sjörövare, se sjöröveri.