1. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.

 2. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.
 3. Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom, paralysis agitans, motorikstörning som orsakas av förlust av dopaminhaltiga nervbanor i hjärnan.
 4. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.
 5. Huntingtons sjukdom

  Huntingtons sjukdom, Huntingtons korea, ärftlig, degenerativ hjärnsjukdom.

 6. sjukdomstecken

  sjukdomstecken, sjukdomsyttringar som upptäcks, vanligen av läkare, vid undersökning av en sjuk person.
 7. psykisk sjukdom

  psykisk sjukdom, i tidigare svensk lagstiftning använd term som ersatts av psykisk störning.
 8. psykosomatisk sjukdom

  psykosomatisk sjukdom, kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakas eller förvärras av psykiska faktorer.
 9. Crohns sjukdom

  Crohns sjukdom, regional enterit, en kronisk inflammation som kan drabba olika delar av mag–tarmkanalen och som förlöper i skov.
 10. könsbundna sjukdomar

  könsbundna sjukdomar, ärftliga sjukdomar betingade av arvsanlag som är belägna på könskromosomerna.