1. sjukgymnastik

  sjukgymnastik, se fysioterapi.
 2. sjukgymnastik

  sju`kgymnastik subst. ~en ORDLED: sjuk--gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 3. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 4. terapi

  terapi ’tjänst’; ’vård’, ’behandling’), medicinsk eller psykologisk behandling.
 5. biomekanik

  biomekanik, studier av jämvikt och rörelser hos levande organismer, oftast människokroppen.
 6. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 7. dystoni

  dystoni, onormalt ökad muskelspänning i kombination med fixerad ställning av armar, ben eller bål och ibland ofrivilliga långsamma rörelser eller skakningar.
 8. kontraktur

  kontraktur, inskränkt rörlighet på grund av skrumpning av mjuka kroppsvävnader.
 9. remiss

  remiss, inom sjukvården vanligen en skriftlig begäran från en läkare till en annan läkare, till en sjukhusavdelning e.d. om att en patient skall undersökas (bedömas), en laboratorieanalys genomföras eller speciella behandlingsåtgärder (t.ex. sjukgymnastik) vidtas.
 10. spasticitet

  spasticitet, ökad muskelspänning som uppkommer efter skada i centrala nervsystemet; symtomen uppträder främst i böjmusklerna i armbågs- och handled samt sträckmusklerna i benen.