1. skaffa

  skaff`a verb ~de ~t ORDLED: skaff-ar SUBST.: skaffande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 4. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 5. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 6. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 7. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 8. konsumtion

  konsumtion, inom biologin intag av organiskt material hos sådana organismer som saknar förmåga att själva bygga upp och vidmakthålla sina kroppsvävnader och skaffa sig erforderlig energi genom användning av oorganiska ämnen och energi från solen.
 9. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 10. multinationellt företag

  multinationellt företag, MNF, internationell koncern med verksamhet via dotterbolag i flera länder.