1. sköldkörtel

  sköldkörtel, tyreoidea, glandula thyreoidea, hos ryggradsdjur endokrin körtel vars hormoner bl.a. stimulerar ämnesomsättning, tillväxt och nervsystemets mognad; hos groddjur kontrollerar sköldkörteln metamorfosen från larv till vuxen individ.
 2. kväkare

  kväkare, medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat cirka 1650 av George Fox.

 3. dialys

  dialys, teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst (semipermeabelt) membran.
 4. björnar

  björnar, Ursidae, familj rovdjur med åtta nu levande arter: brunbjörn, isbjörn, svartbjörn, glasögonbjörn, malajbjörn, kragbjörn, läppbjörn och den något avvikande jättepanda; ibland förs även mindre panda (kattbjörn) till familjen.

 5. antidepressiva läkemedel

  antidepressiva läkemedel, antidepressiva, tymoleptika, läkemedel som har stämningshöjande effekt och används vid depression samt vid vissa andra psykiska störningar.
 6. tremor

  tremor, skakningar, ett vanligt symtom som ibland kan vara handikappande.
 7. kollision

  kollision, växelverkan mellan två kroppar som vanligen sker under kort tid och med stora krafter; se stöt.
 8. krokodilartade kräldjur

  krokodilartade kräldjur, Crocodylia, ordning kräldjur med 22 nu levande arter fördelade på de tre familjerna alligatorer och kajmaner, krokodiler samt gavialer.
 9. miljöbalken

  miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999.
 10. idiofon

  idiofon, autofon, i musikinstrumentsystematiken instrument som ljuder genom vibration i det egna materialet.