1. skala

  skala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar då man avbildar något.
 2. skal

  skal, i tekniska sammanhang ett (i förhållande till ytan) tunt, enkel- eller dubbelkrökt bärverkselement.
 3. skalle

  skalle, kranium, huvudets skelett hos ryggradsdjuren.
 4. skalbaggar

  skalbaggar är insekter som har ett skal över vingarna och även i övrigt hud som liknar skal.
 5. skalvittring

  skalvittring, naturlig lossbrytning av tunna bergartsskal av några millimeters eller centimeters tjocklek, vilka lossnar parallellt med en berggrundsyta, som kan vara antingen konkav, konvex eller plan.
 6. pH-skala

  pH-skala är en skala från 1 till 14 som anger hur sur eller basisk en vätska är.
 7. skalkonstruktion

  skalkonstruktion, konstruktion utan en bärande stomme, där ytterbeklädnaden (skalet) är bärande element.
 8. skalmeja

  skalmeja, starkljudande koniskt träblåsinstrument med dubbelt rörblad, besläktat med pommern men med längre klangförstärkande klockstycke, i bruk från medeltid till och med 1700-talet.
 9. skald

  skald (fornisl. skáld), poet.
 10. skallerormar

  skallerormar, två släkten näsgropsormar med tre arter dvärgskallerormar (Sistrurus) och åtminstone 26 arter egentliga skallerormar (Crotalus).