1. skamstraff

  skamstraff, offentlig, skymfande bestraffning av en brottsling.
 2. skampåle

  skampåle, i äldre tid även kallad stupa, spöpåle, kåk, påle vid vilken brottslingar kedjades fast för att utsättas för offentlig vanära och eventuellt utstå spö- och risstraff.

 3. skam

  skam´ subst. ~men ORDLED: skamm-en
  Svensk ordbok
 4. skamkapsel

  skamkapsel, detsamma som blygdkapsel.
 5. Skamander

  Skamander (grekiska Skamandros), antikt namn på floden Küçük Menderes i nuvarande Turkiet.
 6. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 7. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.

 8. pornografi

  pornografi, porr, benämning på sinsemellan mycket olika, i underhållande och lustframkallande syfte framställda beskrivningar av människans erotiska liv.

 9. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 10. skamlig

  skam`lig adj. ~t ORDLED: skam-lig
  Svensk ordbok