1. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 2. skatta

  skatt`a verb ~de ~t ORDLED: skatt-ar SUBST.: skattande, skattning
  Svensk ordbok
 3. direkt skatt

  direkt skatt, skatt som är tänkt att bäras av den som formellt påförs den av skattemyndigheten.
 4. indirekt skatt

  indirekt skatt, skatt på omsättning av varor och tjänster som betalas till staten av någon annan än den som ska bära skatten.

 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 7. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och transfereringar (till exempel bidrag).

 8. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Kanada) frigjorde sig och bildade USA.

 9. Brittiska Indien

  Brittiska Indien, engelska British India, de delar av Indien som lydde direkt under brittiska kronan 1858–1947.

 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).