1. Skede

  Skede, tätort i Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), 10 km nordöst om Vetlanda; 297 invånare (2021).

 2. Skede

  Skede, f.d. församling i Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län).
 3. skede

  ske`de subst. ~t ~n ORDLED: sked-et
  Svensk ordbok
 4. frihetstiden

  frihetstiden, den period i Sveriges historia som sträcker sig från riksdagens avskaffande av enväldet 1719 till Gustav III:s statsvälvning 1772.

 5. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. Axel Oxenstierna

  Oxenstierna, Axel, född 16 juni 1583, död 28 augusti 1654, greve, statsman; jämför släktartikel Oxenstierna.
 9. Skedemosse

  Skedemosse, offerplats från järnåldern i ett myrbäcken i Gärdslösa, Öland.

 10. Skedevi

  Skedevi, herrgård i Tjärstads socken, Kinda kommun, Östergötland (Östergötlands län).