1. skikt

  skikt, inom geologin en allmän term för ett i regel plant utsträckt och sammanhängande tunt lager av en jord- eller bergart.
 2. skikttransistor

  skikttransistor, engelska junction transistor, transistor som tillverkas genom att olika skikt av p- och n-typ (pnp eller npn) formas genom dopning av ett halvledarmaterial, t.ex. kisel.
 3. termiskt sprutade skikt

  termiskt sprutade skikt, metalliska eller keramiska skikt som deponerats (genom sprutning) på olika material och föremål för att ge korrosions- och nötningsskydd och termiska barriärer eller för att åstadkomma önskade elektriska eller magnetiska egenskaper.
 4. skiktning

  skiktning, inom geologin detsamma som lagring.
 5. skiktvulkan

  skiktvulkan, detsamma som stratovulkan.
 6. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 7. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 8. grafit

  grafit är en form av rent kol med svart färg.
 9. skikt

  skikt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skikt-et
  Svensk ordbok
 10. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.