1. skillnad

  skill`nad subst. ~en ~er ORDLED: skill-nad-en
  Svensk ordbok
 2. planet

  planet är en himlakropp som kretsar kring en stjärna.

 3. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 4. skillnad till säng och säte

  skillnad till säng och säte, äldre motsvarighet till det senare i lagen införda institutet hemskillnad.
 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. skillnadströskel

  skillnadströskel, psykologisk term, se åtskillnadsminimum.
 8. nazism

  nazism, nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

 9. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 10. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.