1. skräcklitteratur

  skräcklitteratur, litteraturgenre.

 2. gotisk roman

  gotisk roman, romanform, se skräcklitteratur.
 3. skräckroman

  skräckroman, engelska gothic novel, tyska Schauerroman, franska roman noir, litteraturgenre, se skräcklitteratur.
 4. Stephen King

  King, Stephen, född 21 september 1947, amerikansk författare, även med pseudonymen Richard Bachman.

 5. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 6. gothic novel

  gothic novel, litteraturgenre, se skräcklitteratur.
 7. vampyrlitteratur

  vampyrlitteratur, ursprungligen den underavdelning av skräcklitteraturen där vampyrer spelade monsterrollerna, sedan 1970-talet utvecklad till en egen litterär kategori.
 8. skräckfilm

  skräckfilm, film som försöker skrämma eller chockera sin publik genom att konfrontera den med något okänt, övernaturligt eller tabubelagt.
 9. John Ajvide Lindqvist

  Ajvide Lindqvist, John, född 1968, författare.

 10. Robert Bloch

  Bloch, Robert, 1917–94, amerikansk författare.