1. skriva bort

  skriva bort, en av folkmedicinens magiska botemetoder, särskilt använd mot ”frossan” (malaria).
 2. skrivare

  skrivare, engelska printer, enhet ansluten till dator, mät- eller registreringsinstrument för att producera text och/eller bild på papper.
 3. 3D-skrivare

  3D-skrivare, enhet för framställning av tredimensionella objekt från en datorgenererad konstruktionsmodell; se friformsframställning

 4. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 7. kalligrafi

  kalligrafi betyder skönskrift.
 8. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 9. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.