1. skrivbord

  skrivbord, en möbeltyp som uppstod i Frankrike under 1500–1600-talen med utgångspunkt från skåpmöbler med skrivklaff.
 2. skrivbordsutmätning

  skrivbordsutmätning, benämning på utmätning som görs genom ett beslut hos Kronofogdemyndigheten till skillnad från utmätning som sker i gäldenärens bostad eller på den plats där han driver rörelse.
 3. skrivbord

  skri`vbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skriv--bord-et
  Svensk ordbok
 4. amerikanskt skrivbord

  amerikanskt skrivbord, benämning på kontorsskrivbord med dubbla hurtsar samt uppsats med rulljalusi.
 5. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf, född 1 november 1778, död 7 februari 1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena.

 6. arbetsmiljö

  arbetsmiljö handlar om hur människor har det på de ställen där de arbetar.
 7. François Duvalier

  Duvalier, François, 1907–71, haitisk politiker, president 1957–71.

 8. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 9. Georges Bizet

  Bizet, Georges, född 25 oktober 1838, död 3 juni 1875, fransk tonsättare.
 10. Jeanne Lanvin

  Lanvin, Jeanne, 1867–1946, fransk modeskapare, en av de första kvinnorna med eget modehus i Paris.