1. skrovlig

  skrovlig [skrå`v-] adj. ~t ORDLED: skrov-lig
  Svensk ordbok
 2. skrovlighetslängd

  skrovlighetslängd, mått på en ytas struktur (skrovlighet) såsom den visar sig i en vindhastighets eller vattenhastighets avtagande mot ytan.
 3. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 4. skrov

  skrov, inom skeppsbyggnad den skalkonstruktion som innehåller lastrum, maskin- och besättningsutrymmen.
 5. reflexion

  reflexion betyder inom optiken att ljus återkastas från en yta.

 6. trakea

  trakea ( artēria), av trachys ’skrovlig’, ’ojämn’), trachea, anatomisk term för luftstrupe.
 7. Himalaya

  Himalaya, bergskedja i södra Asien som utgör jordens högsta bergssystem och har en längd av ca 250 mil.
 8. båt

  båt är en farkost som används när man färdas på vatten.

 9. Williamsburg

  Williamsburg, amerikansk presidentjakt sjösatt 1930.

 10. robot

  robot, missil, motordriven, styrbar vapenbärare som själv styr mot målet eller leds mot detsamma.