1. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 2. skrynklig

  skrynk`lig adj. ~t ORDLED: skrynkl-ig
  Svensk ordbok
 3. Gregor Mendel

  Mendel, Gregor (ursprungligen Johann), 1822–84, österrikisk ärftlighetsforskare, från 1868 abbot i ett kloster i Brünn (nuvarande Brno i Tjeckien).
 4. trädgårdsärt

  trädgårdsärt, Pisum sativum, subspecies sativum, underart i familjen ärtväxter.
 5. passionsfrukt

  passionsfrukt, granadilla, grenadilla, purpurgranadilla, Passiflora edulis, art i familjen passionsblommeväxter.

 6. tvätt

  tvätt betyder för det mesta rengöring av textilier.
 7. prune belly-syndrom

  prune belly-syndrom, medfödd ärftlig missbildning där bukväggens muskulatur saknas.
 8. släpärt

  släpärt, typ av spritärt i familjen ärtväxter.
 9. poplin

  poplin är ett tätt vävt tyg.
 10. avenboksgallkvalster

  avenboksgallkvalster, Aceria macrotrichus, art i familjen Eriophyidae i gruppen gallkvalster.