1. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.

 2. slagenergi

  slagenergi, storhet som ingår i beskrivningen av ett materials slagseghet och bestäms genom slagprovning.
 3. De 400 slagen

  De 400 slagen, originaltitel Les Quatre cents coups, fransk film i regi av François Truffaut (premiär 1959).
 4. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 6. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 7. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 8. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 9. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.

 10. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.