1. slagordning

  slagordning, i äldre militär terminologi stridskrafters gruppering inför ett fältslag eller sjöslag.
 2. slagord

  sla`gord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag--ord-et
  Svensk ordbok
 3. suffragett

  suffragett, benämning på kvinna som tillhörde den militanta grenen av rösträttsrörelsen kring sekelskiftet 1900.

 4. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 5. jämlikhet

  jämlikhet, alla individers lika värde.
 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. laissez-faire

  laissez-faire, inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst.

 8. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap, slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris.
 9. Giuseppe Garibaldi

  Garibaldi, Giuseppe, född 4 juli 1807, död 2 juni 1882, italiensk frihetskämpe, enhetsrörelsens främsta krigargestalt.

 10. slagordning

  sla`gordning subst. ~en ~ar ORDLED: slag--ordn-ing-en
  Svensk ordbok