1. slankvecka

  slankvecka, frivecka , den fria vecka som i legostadgan medgavs för tjänstefolk som bytte tjänst.
 2. slank

  slank se 1slinka
  Svensk ordbok
 3. slank

  slank adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. slankhetstal

  slankhetstal, mått på en tryckt pelares benägenhet att knäcka.
 5. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 6. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 7. dvärgschimpans

  dvärgschimpans, bonobo, Pan paniscus, art i familjen hominider.

 8. slankig

  slank`ig adj. ~t ORDLED: slank-ig
  Svensk ordbok
 9. slankvecka

  slank`vecka subst. ~n slankveckor ORDLED: slank--veck-an
  Svensk ordbok
 10. vessla

  vessla, eller småvessla, är Sveriges minsta rovdjur.