1. slant

  slant, benämning på 1 öre silvermynt i koppar från slutet av 1600-talet till 1777. 2 öre var dubbel slant.
 2. slant

  slant se slinta
  Svensk ordbok
 3. slant

  slant subst. ~en ~ar ORDLED: slant-en
  Svensk ordbok
 4. singla slant

  singla slant, detsamma som gubbe eller pil.
 5. dubbel slant

  dubbel slant, benämning på 2 öre SM (silvermynt), som präglades 1743–77.
 6. slanta

  slan`ta verb ~de ~t ORDLED: slant-ar SUBST.: slantande, slantning
  Svensk ordbok
 7. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 8. haiden

  haiden (’hallen för tillbedjan’), vid sidan om honden (’huvudhallen’) den viktigaste byggnaden i en shintohelgedom.
 9. krona och klave

  krona och klave, äldre uttryck för att singla slant (jämför gubbe eller pil).
 10. Fontana di Trevi

  Fontana di Trevi, en av Roms mest berömda fontäner, ursprungligen slutpunkt för akvedukten Aqua Virgo från 19 f.Kr.