1. slida

  slida är ett inre könsorgan hos kvinnan och andra honor.

 2. slida

  slida, inom botanik detsamma som bladslida.
 3. slida

  sli`da subst. ~n slidor ORDLED: slid-an
  Svensk ordbok
 4. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 5. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 6. vagina

  vagina, anatomisk term för slida.
 7. slid

  slid, maskinelement som glider mot ett annat stationärt sådant.
 8. penis

  penis är en del av mannens könsorgan.
 9. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.

 10. epitel

  epitel, sammanfattande term för en stor grupp av specialiserade celler hos flercelliga djurarter.