1. slipad

  sli`pad adj. slipat ORDLED: slip-ad
  Svensk ordbok
 2. slips

  slips, manlig halsprydnad, en långsmal typ av kravatt med ökande bredd mot ändarna, mest mot den ena.
 3. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 4. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 5. glasögon

  glasögon, hjälpmedel för korrektion av brytningsfel i ögonen.
 6. papper

  papper är en tunn filt av fibrer av cellulosa.
 7. diamant

  diamant är egentligen en form av kol.
 8. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 9. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 10. ultraljud

  ultraljud är gälla ljud som en människa normalt inte kan uppfatta med hörseln.