1. slump

  slump, inom sannolikhetsteorin benämning på det oförutsägbara.
 2. slumpfel

  slumpfel, slumpmässigt fel, vid mätning, se fel.
 3. obundet slumpmässigt urval

  obundet slumpmässigt urval, OSU, grundläggande urvalsmetod vid statistiska urvalsundersökningar, sådan att varje möjlig följd av individer (enheter) i populationen har samma chans att bli utvald.
 4. slumptal

  slumptal, ett tal som är slumpmässigt valt. T.ex. kan ett tärningsslag anses ge ett slumptal i intervallet [1,6]: det kan förmodas ge heltalsvärdena 1, 2, ..., 6 med samma sannolikhet (1/6).
 5. slumpvandring

  slumpvandring, engelska random walk, vandring där stegens storlek och riktning bestäms av slumpen.
 6. slump

  slump subst. ~en ~ar ORDLED: slump-en
  Svensk ordbok
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 9. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 10. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.