1. sluttningsprocesser

  sluttningsprocesser, terrängformande processer där, t.ex. gravitation, materialets lutningsvinkel och skjuvhållfastheten orsakar rörelse hos material.
 2. slutsats

  slutsats, konklusion , den sats eller det påstående vars sanning man sluter sig till i en slutledning.
 3. slutledning

  slutledning, akt eller tankeoperation varigenom man på grundval av sanningen hos ett eller flera påståenden, s.k. premisser, får kännedom om (sluter sig till) sanningen hos ett nytt påstående, slutsatsen eller konklusionen.
 4. slutförvaring

  slutförvaring, förvaring av radioaktivt avfall som inte ska vidarebehandlas eller återvinnas.

 5. slutrim

  slutrim, i poesi fullständig ljudöverens­stämmelse från och med den sista betonade vokalen mellan två ord eller ordgrupper.
 6. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som kan ersätta fängelse för ungdomar mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

 7. slutväxel

  slutväxel, komponent i motordrivna fordons kraftöverföring.
 8. sluten vård

  sluten vård, heldygnsvård, till skillnad från öppen vård, som patienten får vid besök på mottagning.
 9. slutceller

  slutceller, de celler som omger klyvöppningarna i växters blad och reglerar öppningarnas storlek.
 10. slutare

  slutare, elektronisk eller mekanisk beståndsdel i en kamera, vilken reglerar exponeringstiden.