1. slutare

  slutare är den del i en kamera som hastigt öppnas och sedan sluts igen när bilden tas.
 2. slutarmuskel

  slutarmuskel, detsamma som slutmuskel, se sfinkter.
 3. slutartikel

  slutartikel, svensk grammatisk term för postpositiv artikel.
 4. sluta

  2slu`ta verb ~de el. slöt, ~t, pres. ~r ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 5. sluta

  3slu`ta verb slöt slutit sluten slutna, pres. sluter ORDLED: slut-er SUBST.: slutande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. sluta

  1slu`ta verb ~de ~t ORDLED: slut-ar SUBST.: 1slut
  Svensk ordbok
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 9. sluten ungdomsvård

  sluten ungdomsvård, påföljd för unga lagöverträdare som infördes 1999 och som kan ersätta fängelse för ungdomar mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.