1. Jan Christiaan Smuts

  Smuts,  Jan Christiaan, 1870–1950, sydafrikansk militär och politiker, premiärminister 1919–24 och 1939–48.

 2. smuts

  smuts subst. ~en ORDLED: smuts-en
  Svensk ordbok
 3. smutsvattensvamp

  smutsvattensvamp, sammanfattande benämning på vissa bakterier, svampar och protozoer som vid stark organisk förorening i vatten uppträder som en mer eller mindre slemmig, tofsliknande beläggning på fasta ytor, på växter och ibland även på djur.
 4. smutstitel

  smutstitel, skyddstitel, det blad i en bok som föregår huvudtitelbladet och som oftast innehåller enbart författarnamn och boktitel.

 5. smutsgam

  smutsgam, Neophron percnopterus, art i familjen hökar.

 6. smutsig bomb

  smutsig bomb, vapen som består av en konventionell sprängladdning och som sprider radioaktivt material.
 7. uralstring

  uralstring, självalstring, generatio spon­tanea eller generatio aequivoca, uppkomst av levande organismer ur livlös materia, främst ruttnande substanser, smuts och slam.

 8. smutsgris

  smut`sgris subst. ~en ~ar ORDLED: smuts--gris-en
  Svensk ordbok
 9. smutspåse

  smut`spåse subst. ~n smutspåsar ORDLED: smuts--pås-en
  Svensk ordbok
 10. smutstitel

  smut`stitel subst. ~n smutstitlar ORDLED: smuts--titl-ar
  Svensk ordbok