1. socialdemokrati

  socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
 2. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 3. socialdemokratiska partier

  socialdemokratiska partier, reformistiskt inriktade socialistiska partier, finns i flertalet industriländer.

 4. socialdemokrater

  socialdemokrater, benämning på socialister som vill omvandla samhället genom reformer inom ramen för politisk demokrati, ibland kallade reformister.
 5. Socialdemokratiska arbetarepartiet

  Socialdemokratiska arbetarepartiet, se Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).
 6. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 7. socialdemokrat

  socia`ldemokrat subst. ~en ~er ORDLED: soci-al--demo-krat-en
  Svensk ordbok
 8. Socialdemokraterna

  Socialdemokraterna i Finland, se Finlands socialdemokratiska parti.
 9. Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet, 2002–16 Socialdemokraterne, danskt politiskt parti, grundat 1871 av Louis Pio och föregångare till den moderna arbetarrörelsen i övriga nordiska länder.

 10. Socialdemokratiska ungdomsförbundet

  Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SDU, det första ungdomsförbundet på socialdemokratisk grund, bildat 1903.