1. sofistikerad

  sofistike´rad adj. sofistikerat ORDLED: sof-ist-ik-er-ad
  Svensk ordbok
 2. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.

 5. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 6. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 7. Giovanni Boccaccio

  Boccaccio, Giovanni, född 1313, död 21 december 1375, italiensk författare.
 8. materialism

  materialism, filosofisk åskådning enligt vilken materien är det enda verkliga.
 9. skräcklitteratur

  skräcklitteratur, litteraturgenre.

 10. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.