1. solid

  solid, gedigen, massiv.
 2. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 3. solidariskt ansvar

  solidariskt ansvar, juridisk term för det fall att flera personer gemensamt ansvarar för en skuld på så sätt att fordringsägaren kan utkräva fullt ansvar för skulden hos vem som helst av dem.
 4. solidarisk

  solidarisk är den som bryr sig om hur andra har det och som är beredd att hjälpa dem som har det svårt.
 5. soliditetsprincipen

  soliditetsprincipen, grundläggande princip i försäkringsrörelselagen, vars syfte är att trygga försäkringsbolagens långsiktiga förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal.
 6. soliditet

  soliditet, inom ekonomi vanligen ett företags finansiella stabilitet (betalningsförmåga på lång sikt).
 7. Solidaritet

  Solidaritet, polska Solidarność, fristående fackföreningsrörelse i Polen.
 8. solid

  soli´d adj. solitt ORDLED: sol-id
  Svensk ordbok
 9. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 10. Solidar

  Solidar, egentligen Konsumentföreningen Solidar, Malmö, konsumentförening som bildades 1907.