1. sorgsen

  sorgsen [sår`j-] adj. sorgset sorgsna ORDLED: sorg-sen
  Svensk ordbok
 2. tango

  tango är en dans som har rötter i Argentina.
 3. moll

  moll är en typ av musikalisk tonart som ofta uppfattas som sorgsen.
 4. Pierrot

  Pierrot, pantomimfigur i fransk teater, utvecklad ur tjänaren Pedrolino i commedia dell’arte.
 5. Gabriela Mistral

  Mistral, Gabriela, pseudonym för Lucila Godoy Alcayaga, 1889–1957, chilensk författare.

 6. Charles (Charlie) Chaplin

  Charles Chaplin kallas oftast Charlie Chaplin och var en brittisk skådespelare och komiker.

 7. ömsevis

  öm`sevis adv. ORDLED: ömse-vis
  Svensk ordbok
 8. sorgmodig

  sorgmodig [sår`j-] adj. ~t ORDLED: sorg--mod-ig
  Svensk ordbok
 9. sorgtyngd

  sorgtyngd [sår`j-] adj. sorgtyngt ORDLED: sorg--tyng-da
  Svensk ordbok
 10. stura

  stu`ra verb ~de ~t ORDLED: stur-ar SUBST.: sturande
  Svensk ordbok