1. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 2. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.

 3. Sparta

  Sparta är en stad på halvön Peloponnesos i södra Grekland.
 4. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 5. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget, den väpnade konflikten mellan höger- och vänsterkrafterna i Spanien 1936–39.
 6. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 7. Spartacus

  Spartacus, död 71 f.Kr., romersk upprorsledare.
 8. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.
 9. spann

  spann är del delen av en bro som sträcker sig mellan två bropelare.
 10. spartansk

  spartansk är någonting som är mycket enkelt och som bara omfattar det allra mest nödvändiga.