1. spridd

  spridd adj. spritt
  Svensk ordbok
 2. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 4. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 5. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. panteism

  panteism, teologisk doktrin enligt vilken Gud och världen är ett och detsamma.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. fjärilar

  fjärilar, Lepidoptera, ordning i klassen egentliga insekter.
 10. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.