1. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 2. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 3. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 4. stadsplanering

  stadsplanering, ursprungligen fastläggande av gränslinjer mellan byggnadskvarter och gator m.m. i en stad för att långsiktigt ordna bebyggelsen och undvika konflikter.
 5. stadslagen

  stadslagen, gällande lag för de svenska städerna från mitten av 1300-talet till 1736.
 6. Stadion

  Stadion, Stockholms stadion, idrottsanläggning på Östermalm i Stockholm, byggd till OS 1912.
 7. stadsfullmäktige

  stadsfullmäktige, högsta beslutande direktvalda organet för de flesta städernas styrelse 1863–1970.
 8. stadium

  stadium, inom medicinen term som används främst för att ange utbredningen av en tumörsjukdom hos en patient.
 9. stad

  stad, i textila sammanhang detsamma som stadkant.
 10. Stad

  Stad, kommun i Vestland fylke, västra Norge.