1. stanna

  stann`a verb ~de ~t ORDLED: stann-ar SUBST.: stannande
  Svensk ordbok
 2. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 3. stannan

  stannan, specifik benämning på föreningen SnH 4, generell benämning på föreningar av typen SnR nH 4−n, där n är 1, 2 eller 3 och R en kolvätegrupp.
 4. stannater

  stannater, komplexa, negativa joner av tenn och salter därav.
 5. surikat

  surikat, Suricata suricatta, art i rovdjursfamiljen manguster.
 6. galvaniskt element

  galvaniskt element är en anordning som ger elektrisk ström från en kemisk reaktion.
 7. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 8. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 9. ekologisk nisch

  ekologisk nisch är det område där en växtart eller djurart lever, men också allt som händer med arten i detta område.
 10. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.